Czy duchy istnieją?

Tym razem wpis nie będzie sensu stricto anatomiczny. Chciałbym się z Wami podzielić prezentacją dotyczącą otwartości umysłu i zastosowania metody naukowej w praktyce.

Prezentacja w języku angielskim.
Zadanie: Więzadła

1. Wymień więzadła łopatki - czyli takie, których przynajmniej jeden przyczep jest zlokalizowany na łopatce.

Proszę o odpowiedzi w komentarzach.