O mnie

Tomasz Cecot


Nauczyciel anatomii - obecnie zatrudniony w Katedrze Nauk Biomedycznych Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Hongkongu.
Pracowałem w Centre for Learning Anatomical Sciences na Uniwersytecie Southampton na stanowisku Senior Teaching Fellow. Poprzednio pracowałem w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanego przez prof. Janusza Morysia. Tam miałem okazję poznać jednego z największych polskich  anatomów - prof. Olgierda Narkiewicza. W tym miejscu zrodziła się pasja anatomiczna.
Zaraz po studiach biologicznych na Uniwersytecie Gdańskim pracowałem w Katedrze Fizjologii Zwierząt UG, gdzie prowadziłem zajęcia z Fizjologii zwierząt i człowieka, pracownię półdzienną z zagadnień dotyczących behawioru oraz część zajęć z etologii behawioralnej. Tam również obroniłem swój doktorat dotyczący procesów neuroplastyczności mózgu.

Miałem przyjemność współuczestniczyć w tłumaczeniu na język polski:

1. Ciało. Wstęp do anatomii człowieka. [Tłumaczenie] w: „Gray. Anatomia. Podręcznik dla studentów”, s. 1- 53. Wydawnictwo Elsevier Wrocław, 2010, ISBN 978-83-7609-121-1

2.Gilroy - Atlas anatomii człowieka

3. Anatomia w neuropsychiatrii.

Napisałem również rozdział Fizjologia zmysłów w podręczniku "Fizjologia zwierząt i człowieka - przewodnik do ćwiczeń" praca zbiorowa pod redakcją D. Lewandowskiej i J. Orzeł-Gryglewskiej, wydawnictwo UG, Gdańsk, 2010. ISBN : 978-83-7326-660-5.

W wolnych chwilach param się przewodnictwem turystycznym.
Wspólnie z Anią Perz zapraszamy na spacer po Drodze Królewskiej w Gdańsku.