Anatomia układu ruchu - układ mięśniowy

Po zapoznaniu się ze szkieletem i połączeniami kości warto wprowadzić układ szkieletowy w ruch. A zrobić to można, oczywiście, z pomocą układu mięśniowego. Warto pobrać dwie  prezentacje ze strony wydawnictwa McGrawHill, która są zbiorem znakomitych ilustracji możliwych do wykorzystania zarówno w procesie uczenia się jak i nauczania.

POZIOM: 2
POZIOM: 3

Prezentację można pobrać tu:
Układ mięśniowyPlik prezentacji jest bardzo duży, ale warto poczekać na załadowanie się. Jeśli ktoś chce mieć szybki dostęp do podstawowego schematu, wystarczy kliknąć na ryciny poniżej.


Warto także sprawdzić swoją wiedzę w interaktywnych quizach. Do zrobienia ogromny zbiór ćwiczeń.

http://highered.mheducation.com/sites/0073525626/student_view0/chapter7/labeling_exercises.html#

A jeśli ktoś jest tradycjonalistą, to zawsze może wydrukowac test z zakresu anatomii układu mięśniowego i go wypełnić:
http://highered.mheducation.com/sites/dl/free/0073525634/23458/chp07_essques.pdf

Powodzenia!

Dolne drogi oddechowe


Dolne drogi oddechowe
Zestaw zadań związanych z dolnymi drogami oddechowymi. To generalne wprowadzenie do anatomii tego obszaru. To nie wyczerpujący opis anatomiczny, ale opis interaktywnych rycin dostępnych po kliknięciu .

Część pierwsza: górne drogi oddechowe.

Poziom:1


Zadanie do wykonania: Krtań, tchawica i oskrzela
Krtań larynx rozpoczyna dolne drogi oddechowe. Na rycinie widoczna jest nieparzysta chrząstka tarczowata thyroid cartilage. Poniżej znajduje się chrząstka pierścieniowata cricoid cartilage.
Z krtani wdychane powietrze przemieszcza się do systemu rur o sztywnych ścianach - pierwszą z  nich jest tchawica trachea. Dzieli się ona się na dwa oskrzela główne primary bronchi, te zaś dalej rozgałęziają się na oskrzela drugiego rzędu secodary bronchi (lub oskrzela płatowe, lobar bronchi), te z kolei dzielą się na oskrzela trzeciego rzędu tertiary bronchi (oskrzela segmentowe, segmental bronchi). 
Zadanie do wykonania: Błona śluzowa układu oddechowego

Jama nosowa i część nosowa gardła jak również dolne drogi oddechowe wysłane są błoną śluzową, której główną czynnością jest ogrzewanie, oczyszczanie i nawilżanie wdychanego powietrza.  Urzęsione komórki nabłonka oddechowego ciliated cell of epithelium wywołują ruch śluzu mucous wytwarzanego zarówno przez gruczoły śluzowe mucous glands i komórki kubkowe goblet cells w kierunku gardła. Ruch ten pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń particles of derbis, a określany jest mianem mucociliary escalator. Błona śluzowa jest wzmocniona chrząstką cartilage, tworzoną m. in. przez chondrocyty chondrocytes.

Zwróćcie uwagę na różnicę w pisowni brytyjskiej i amerykańskiej: mucous - mucus.
Czy wiecie jak histolodzy określają mucociliary escalator?


Zadanie do wykonania: Płuca

Przez krtań pharynx, tchawicę larynx i oskrzela główne main bronchi wdychane powietrze trafia do płuc lungs. Płuco ma kształt stożka przy czym jego podstawa base jest wklęsła i spoczywa na przeponie, zaś szczyt apex jest zaokrąglony. Powierzchnia płuc przylegająca do strony wewnętrznej żeber nosi nazwę powierzchni żebrowej costal surface. Powierzchnia stykająca się z przestrzenią zawierającą narządy wewnętrze klatki piersiowej nosi nazwę powierzchni śródpiersiowej mediastinal surface. Płuco lewe jest mniejsze od prawego gdyż znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie serca i dodatkowo posiada wcięcie sercowe cardiac impression. Ma także tylko dwa płaty: górny i dolny. Płuco pawe składa się z trzech płatów: płata górnego superior lobe, płata środkowego middle lobe oraz płata dolnego inferior lobe oddzielonych od siebie szczelinami fissures.