Atlas "The body on-line"

Istnieją różne typy atlasów anatomicznych: z ręcznie malowanymi rycinami, z komputerowo generowanymi obrazami lub też ze zdjęciami. Przeszukując sieć tym razem natknąłem się na ten ostatni: kolekcję zdjęć.


Strona zatytułowana "The body Online" prezentuje pokaźny zbiór struktur anatomicznych sfotografowanych in situ. Jakość zdjęć nie jest może najlepsza, ale wystarczająca do rozpoznania zarysów struktur. Atlas jest dostępny tylko w angielskiej wersji językowej.


Na stronie znajdują się także obrazy wykonane przy użyciu różnych technik wizualizacji. Możliwe jest również wykonanie testu i sprawdzenie swojej wiedzy.

****
Powiem (a właściwie napiszę) szczerze, że za każdym razem kiedy umieszczam link do strony zawierającej zdjęcia mam pewne wewnętrzne obiekcje. Taki wewnętrzny moralny głos który pyta, czy osoba na zdjęciach za życia zgodziła się do upubliczniania wizerunku swojego ciała. Amerykańskie przepisy prawne są w tym względzie bardzo restrykcyjne i dlatego ufam, że zgoda została wyrażona.