Znane nieznane więzadło

Dzisiaj (13.11.2013)  pojawił się artykuł "Nowe więzadło w ludzkim kolanie". Sugeruje on, że chirurdzy dr Steven Claes i dr Johan Bellemans odkryli nową strukturę, nieznaną wcześniej w ludzkim ciele.
Claes S, i wsp. The anterolateral ligament of the human knee: an anatomic and histologic study.
Mocne, łącznotkankowe pasmo rozpoczynające się na nadkłykciu bocznym kości udowej ciągnie się do łąkotki bocznej. Dla tej struktury naukowcy przyjęli nazwę anterolateral ligament (co można przetłumaczyć jako więzadło przednio-boczne) i dokładnie opisali jej przebieg. Więzadło stwierdzono w 97% przypadkach, w 40 z 41 obserwowanych stawów kolanowych.

Całość można znaleźć w Journal of Anatomy: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joa.12087/abstract

Określenie "nieznana" wydaje się być lekkim nadużyciem, gdyż struktura ta opisywana była już wcześniej (po raz pierwszy przez Segonda w 1879 r.) i pod różnymi nazwami: "(mid-third) lateral capsular ligament" lub "capsulo-osseous layer of the iliotibial band" .

Udało mi się również znaleźć artykuł The anterolateral ligament of the human knee: an anatomic and histologic study. opisujący to więzadło, a opublikowany 2012 roku w Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. przez Vincenta JP, i wsp.

AnatoNomina

- A czego się mam właściwie nauczyć?
Muszę przyznać, że dosyć często słyszałem to pytanie. Odpowiedź na nie jest stosunkowo prosta. Należy nauczyć się WYKORZYSTYWANIA wiedzy anatomicznej w codziennej  praktyce. Ale żeby wiedzę WYKORZYSTYWAĆ to trzeba ją posiadać. 

Tu z pomocą może przyjść strona


To bogato ilustrowany słownik anatomiczny z terminami w j. czeskim, j.angielskim i po łacinie. Niestety, polskojęzyczna wersja tej strony nie istnieje. Warte wyróżnienia są znakomite ryciny, wysokiej jakości zdjęcia czy też interaktywne diagramy. Terminy anatomiczne można przeglądać według systemów lub topograficznie.
Ryciny można wykorzystywać jako dobre narzędzie sprawdzające wiedzę. Wystarczy ukryć nazwy. 


Warto wejść na tę stronę i trochę poeksplorować...