"The anatomy of the heart" - zapis spotkania

Zachęcam do obejrzenia zapisu spotkania (wykładu) "The anatomy of the heart" przeprowadzonego 26 marca 2014 r. Prawie już zapomniałem, jak wielką przyjemność sprawia mi bezpośrednie spotkanie z czytelnikami bloga... ostatnie takie spotkanie miało miejsce ponad dwa lata temu. Serdecznie dziękuję uczestnikom za ich zaangażowanie!

Zapis spotkania jest dostępny tu:
http://www.wiziq.com/online-class/1723859-anatomy-of-the-heart

To około 50 minutowe spotkanie może być dobrym wprowadzeniem do anatomii serca. Jeśli ktoś chce zapoznać się z aglojęzycznym mianownictwem anatomicznym tego organu, to powinien znaleźć tu znaleźć odpowiedź na swoje pytania.

No comments:

Post a Comment