Staw łokciowy - ćwiczenia po angielsku


Staw łokciowy Elbow joint jest stawem złożonym – co przez to rozumiemy dowiedzieć się można w prezentacji1.C. Ogólna charakterystyka połączeń kości. Powierzchnie stawowe utworzone są przez kość ramienną humeruskość promieniową radius i kość łokciową ulna. To bardzo skomplikowany staw, gdyż składa się z trzech stawów, tyle że wszystkie one posiadają wspólną jamę i torebkę stawową. Tak więc w skład stawu łokciowego wchodzi staw ramienno-promieniowy, staw ramienno-łokciowy oraz staw promieniowo-łokciowy bliższy.
POZIOM: 2
Wszystkie ryciny udostępnia na swojej stronie wydawnictwo McGraw Hill.

Zadanie 1.

Staw łokciowy. Widok od przodu.
Na rycinie widoczny jest staw łokciowy z torebką stawową joint capsule oraz więzadłami wspomagającymi: więzadłem pobocznym promieniowym radial collateral ligament (rozpiętym pomiędzy nadkłykciem bocznym kości ramiennej lateral epicondyle, a więzadłem pierścieniowatym kości promieniowej annular ligament) i więzadłem pobocznym łokciowym ulnar collateral ligament (które łączy nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej medial epicondyle z kością łokciową ulna). Zaznaczono również koniec dalszy ścięgna mięśnia dwugłowego ramieniabiceps brachii tendon przyczepiający się do kości promieniowej radius.

Zadanie 2

Przekrój przez staw łokciowy. Widok od strony łokciowej.
W takim ujęciu bardzo dobrze widoczny jest jeden z elementów składowych stawu łokciowego – staw ramienno-łokciowy. Przekrój wykonany jest dokładnie przez kość ramienną oraz kość łokciową, przy czym znakomicie widoczna jest torebka stawowa joint capsule oraz wyrostek dziobiasty kości łokciowej coronoid process i wyrostek łokciowy olecranon. Panewka i główka (nie wiem dlaczego nazwana tu trochlea?) pokryte są chrząstką stawową articular cartilage. Zaznaczony jest również uchyłek jamy stawowej tworzący kaletkę łokciową olecranon bursa.

Zadanie 3

Staw łokciowy - widok od strony łokciowej.
Na tej rycinie, podobnie jak na poprzednich widać trzy kości tworzące staw łokciowy: kość ramienną humerus, kość promieniową radius i kość łokciową ulna. Zaznaczono wyrostek dziobiasty kości łokciowej coronoid processNa nienaruszonym stawie, pokrytym torebką stawową joint capsule, warto zwrócić uwagę na kształt więzadła pobocznego łokciowego ulnar collateral ligament. Oprócz miejsca przyczepu ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia tendon biceps brachii na kości promieniowej zaznaczono także miejsce przyczepu ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia tendon triceps brachii na wyrostku łokciowym kości łokciowej na wysokości którego tworzy się kaletka łokciowa olecranon bursa. Wokół kości promieniowej okręca się więzadło pierścieniowate kości promieniowej annular ligament.

Zadanie 4

Staw łokciowy – widok od strony promieniowej.
Kość ramienna humerus i kość promieniowa radius w widoku od boku są na pierwszym planie, natomiast w głębi widoczna jest kość łokciowa ulna. Torebka stawowa joint capsule wzmocniona jest więzadłem pobocznym promieniowym radial collateral ligament, które rozpięte jest między nadkłykciem bocznym kości ramiennej a kością promieniową. Widoczne jest także więzadło pierścieniowate kości promieniowej annular ligament. Tu także zaznaczono ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia tendon biceps brachii, które częścią stawu łokciowego nie jest.

2 comments:

  1. Chyba wystąpił jakiś błąd. Już jest taki post na blogu.
    Jacek

    ReplyDelete
  2. 13 maja był jakiś ogólny problem z Bloggerem. I umieszczony wcześniej wpis zniknął... Jest w czytnikach, ale nie ma go fizycznie na blogu - dlatego zdecydowałem się na jego powtórne opublikowanie.

    ReplyDelete