Kość łokciowa

ulnaKości przedramienia - promieniowa i łokciowa połączone są błoną międzykostną przedramienia. Dzięki temu ich ruchy są ze sobą ściśle skorelowane. Ruchomość względem siebie umożliwiają dwa stawy: promieniowo-łokciowy bliższy (będący częścią stawu łokciowego) oraz staw promieniowo-łokciowy dalszy.
Prezentacja na podstawie znakomitego programu do nauki anatomii Anatomy and Physiology Revealed 2.0
POZIOM: 3


Można także wydrukować rycinę do samodzielnego opisywania.
Taki własny atlas, z własnymi oznaczeniami, swoim sposobem robienia notatek oraz komentarzami jest bardzo wartościowy. Systematycznie prowadzony może być cenniejszy od pięknego, kolorowego atlasu na kredowym papierze, do którego tylko rzadko zaglądamy.
 
Możesz także wykorzystać:

No comments:

Post a Comment