1.A. Wstęp do anatomii

Naukę anatomii należy rozpocząć od zdobycia fundamentalnej umiejętności opisywania ciała w trójwymiarowej przestrzeni. Aby w przyszłości sprawnie poruszać się w świecie anatomicznym należy wiedzieć czym jest pozycja anatomiczna oraz umieć wyobrazić sobie osie i płaszczyzny ciała. W tym wszystkim ma pomóc poniższa prezentacja.

POZIOM: 1View more presentations or Upload your own.


Wszystkie prezentacje w tej serii są oznaczone tagiem "Kurs anatomii"

1 comment: