Szczegółowe zdjęcia przekrojów poprzecznych mózgowia

Rozpoznawanie struktur na przekrojach mózgowia zwykle na początku budzi niechęć. Bo jest to stosunkowo małe, właściwie w jednym kolorze i zazwyczaj widzą tylko osoby, które siedzą najbliżej. Rozwiązaniem są zdjęcia mózgowia w stosunkowo dużym powiększeniu i z obowiązkowymi podpisami. całkiem dobry zbiór przekrojów poprzecznych jest dostępny na stronie http://brainmaps.org/ajax-viewer.php?datid=81&sname=0580


Strona przydatna dla osób, które w bardziej szczegółowy sposób muszą zapoznać się z budową mózgowia.

No comments:

Post a Comment