Dni Mózgu 2013: Móżdżek (część 3)

Część 1
Część 2

****************
Z czynnościami móżdżku zapoznaliśmy się w części 1 i 2 tej serii. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się budowie móżdżku.
Budowa móżdżku

View more presentations or Upload your own.
Poetycki opis móżdżku wprowadzony w XIX wieku współcześnie nie ma większego znaczenia praktycznego i dlatego został pominięty w prezentacji.

No comments:

Post a Comment