Dni Mózgu 2013: Móżdżek (część 1)

W ramach obchodów Tygodnia Mózgu publikuję pierwszy wpis z serii poświęconej móżdżkowi. Zachęcam do aktywnego zapoznania się z treścią!


Zasadniczym pytaniem osób zajmujących się badaniem ośrodkowego układu nerwowego jest: jak to działa?  Za co odpowiada dana struktura? Jakie są jej czynności (funkcje)? Jakie są relacje między nimi?


Jedną z klasycznych metod, pozwalającą nam dowiedzieć się, za co odpowiada dana struktura mózgowa jest porównanie zachowania się osoby zdrowej z zachowaniem osoby z uszkodzeniem danej struktury. Można także porównać czynność prawej i lewej strony ciała przy jednostronnych uszkodzeniach. Naukowcy stosują także modele zwierzęce, pozwalające na śledzenie czynności. Współcześnie znanych jest szereg wyrafinowanych metod molekularnych, farmakologicznych, obrazowania przy użyciu rezonansu magnetycznego czy rejestracji wyładowań pojedynczych neuronów. Lata badań i zaangażowanie wielu ludzi pozwalają nam na odkrywanie tajemnic tego organu. Ty również możesz dołączyć do grona osób zajmujących się poznawaniem układu nerwowego!

Chciałbym, abyś poczuł się jak pionier - obserwator i wykorzystał klasyczne metody obserwacji do wyciągania wniosków.

Uszkodzenia móżdżku

Uszkodzenie móżdżku powoduje zespół charakterystycznych objawów powiązany zwanych „zespołem móżdżkowym”. Obejrzyj poniższe filmy zwracając szczególną uwagę na zagadnienia wyszczególnione  w opisie.

Uszkodzenie móżdżku (Przykład 1) 
Na filmie zwróć uwagę na:
 • Problemy z trafieniem do celu 
 • Drżenie
Czy osoba na filmie ma uszkodzenie jedno- czy obustronne?


Uszkodzenie móżdżku (Przykład 2)

Na filmie zwróć uwagę na:
 • Utrzymywanie równowagi
 • Inicjację ruchu - czy chory może rozpocząć ruch?
 • Precyzję wykonania ruvhu


Uszkodzenia móżdżku (Przykład 3)
Na filmie zwróć uwagę na:
 • Początek ruchu
 • Zdolność do wykonywania ruchów naprzemiennych
 • Szybkość ruchuTeraz odpowiedz na 5 pytań. Pomogą Ci one podsumować wiedzę i wyciągnąć wnioski z obserwacji. Komentarz do Twojej odpowiedzi pozwoli Ci uzyskać dodatkowe informacje dotyczące czynności móżdżku.

************************
Z okazji Dni Mózgu 2013 będę publikował posty dotyczące móżdżku. Są one przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych działaniem ośrodkowego układu nerwowego. Mam nadzieję, że ciekawe informacje znajdą tu zarówno licealiści chcący  dowiedzieć się na jakich zasadach działa mózg jak i studenci chcący pogłębić swoją wiedzę.

Cel:
Czyli po co to wszystko?
Zrozumienie zasady działania móżdżku w oparciu o  jego budowę i połączania

Efekty:
Czyli co powinieneś umieć po prezentacjach przygotowanych na Dni Mózgu 2013:
Kategoria niższa (odtwarzanie wiedzy):
 • Opisać budowę anatomiczną oraz podział funkcjonalny i filogenetyczny móżdżku
 • Wymienić czynności poszczególnych części móżdżku
 • Scharakteryzować połączenia aferentne i eferentne móżdżku
Kategoria wyższa (stosowanie wiedzy)
 • Wyjaśnić rolę móżdżku w kontroli ruchów
 • Wyjaśnić funkcje móżdżku na różnych poziomach organizacji morfologicznej
 • Interpretować objawy uszkodzenia móżdżku
************************
Zapraszam do komentowania.

No comments:

Post a Comment