Nowa wersja A&P Revealed - wersja 3.0

Pojawiła się kolejna, trzecia już wersja znakomitego programu do nauki anatomii Anatomy & Physiology Revealed. O poprzedniej wersji pisałem w ubiegłym roku.
Najważniejsze nowości:
  • personalizacja zawartości: możliwość budowania własnego kursu
  • 3 nowe rozdziały: orientacja ciała w przestrzeni, poziom komórkowy i molekularny, tkanki
  • nowe treści: rozwinięcie układu krążenia kończyn, informacje o obrazach mikroskopowych, nowe animacje 3D, znakomite filmy pokazujące ruchy,
Warto zobaczyć oficjalny film producenta.

Moim zdaniem jest to najlepszy, dostępny na rynku atlas anatomii i fizjologii człowieka przede wszystkim dla studentów kierunków paramedycznych czy biologii.

No comments:

Post a Comment