Fizjologia zmysłów

Pierwotna wersja notatek, które następnie posłużyły do powstania skryptu dla studentów biologii. Tekst podzielony jest na dwie części. W pierwszej opisuję podstawowe zasady działania receptorów, których podstawy są zaskakująco podobne do siebie, bez względu na modalność. W części drugiej przybliżam fizjologię wybranych receptorów. Dla każdego z opisywanych zmysłów opisywane są cztery elementy: bodziec adekwatny, dalej budowa i funkcjonowania receptora, następnie przebieg drogi aferentnej oraz miejsce integracji ośrodkowej.

POZIOM: 2
No comments:

Post a Comment