Klasyfikacja postów

Postanowiłem klasyfikować posty, aby ułatwić czytelnikom dotarcie do odpowiedniego poziomu szczegółowości notatek. Wyróżniłem 6 poziomów (albo bardziej obrazowo 6 stopni głębokości wiedzy). Im wyższy numer tym głębsza jest Twoja wiedza. Ale nie warto zaczynać od poziomu 4. Lepiej prześledzić elementy, które są na niższym poziomie, aby uzyskać bardziej ogólny obraz. Klasyfikacja jest jak najbardziej subiektywna.


Poziom 1. Opisywane są elementy wprowadzające, podstawowe, niezbędne, będące fundamentem danej wiedzy. To poziom odpowiedni do wykładów i ćwiczeń wprowadzających w dane zagadnienie, albo do szybkiego powtórzenia podstaw. Poziom jest dobry dla zainteresowanych maturzystów. Odpowiada półrocznemu (1 semestr) kursowi anatomii.

Poziom 2. Zakres wiedzy niezbędnej do zdobycia na studiach. Raczej nie ma tu tematów dyskusyjnych. Średni poziom szczegółowości. Przydatne dla studentów pierwszych lat studiów. Odpowiada rocznemu (2 semestry) kursowi anatomii. Najważniejsze terminy również w języku angielskim.

Poziom 3. Zagadnienia ujęte już bardziej szczegółowo. Mogą pojawiać się elementy dyskusyjne, czasami podpieram się cytowaniem. Zagadnienia anatomiczne z kursu dla kierunku lekarskiego. Test z miejscem do wpisania nazwy. i udowodnienie pełnego zrozumienia tematu poprzez wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Mianownictwo polskie oraz anglojęzyczne.

Poziom 4. To, co należy wiedzieć studiując medycynę, ale nie tylko po to, aby zaliczyć kolokwium.

Poziom 5. Przyjęte teorie i poglądy naukowe. Zagadnienia pojawiające się w specjalistycznych podręcznikach, np. opisy wariantów anatomicznych. Opis artykułu przeglądowego. Tekst podparty cytowaniami. Odpowiedni dla studentów starszych lat studiów.

Poziom 6. Opis szczegółowego doniesienia naukowego z zakresu anatomii, neuroanatomii, neurobiologii. Odpowiedni dla studentów starszych lat studiów.

No comments:

Post a Comment