Płaty kory mózgu

Kora mózgu ma zaledwie ok. 3mm grubości i po rozłożeniu zajmuje średnio 2360 cm2. To niewiele, ale bez tego wytworu kresomózgowia nie byłoby nas: naszej osobowości, naszych myśli, samoświadomości, przeżywania...
W poniższej prezentacji pokazuję jak wyznacza się granice pomiędzy płatami kory mózgu. I chociaż jest to podział sztuczny, generalnie nie mający odzwierciedlenia w czynności kory, to warto go znać, bo jest on powszechnie stosowany na świecie.


Komunikacja między różnymi dyscyplinami zajmującymi się badaniem mózgowia będzie zdecydowanie łatwiejsza, jeżeli zastosujemy wspólną podstawę przy nazywaniu struktur. Taką podstawę daje neuroanatomia. Zauważ, że nie ma tu dowolności. W tak ważnej materii nie można mylić, lub co gorsza nie znać podstawowych pojęć. Wszakże mózg i móżdżek to nie to samo...


A teraz trochę praktyki. Zapraszam do rozwiązania quizu.

No comments:

Post a Comment