Ten gorszy, czyli o autonomicznym układzie nerwowym

Autonomiczny Układ Nerwowy (AUN) uznawany jest przez uczących się i studiujących za jedną z najtrudniejszych do zrozumienia części neuroanatomii i neurofizjologii. Czy słusznie? Myślę, że tak. To bardzo trudne zagadnienie. Jednak w tej prezentacji (z narracją) chciałbym odsłonić niezwykłe oblicze AUN. I proszę od teraz już nie traktować AUN jako gorszej i mniej wartej zainteresowania części neuro.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz